info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

Werkwijze

 Wij bieden u een ‘’bijzonder en uniek’’ concept met onze architect. 

Als u op zoek gaat naar leveranciers/producenten voor het bouwen van een houten huis of houten chalet kan het zijn dat u ook onze website heeft gevonden en ons zou willen benaderen voor wat meer informatie. Er kan dan bijvoorbeeld een eerste contact plaatsvinden per telefoon of per e-mail. Na deze eerste kennismaking zal gekeken worden of er een eerste vrijblijvende afspraak gemaakt kan te worden om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 

Stap 1: kennismaking tussen opdrachtgever en eventuele opdrachtnemer

Tijdens het eerste gesprek (gratis en geheel vrijblijvend) kan er van beide zijden informatie gegeven en gevraagd worden met betrekking op het eventueel te realiseren bouwproject. U kunt uw vragen stellen en wij zullen u een presentatie geven over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u zouden kunnen betekenen. U krijgt van ons een gedegen uitleg c.q. presentatie over het bouwen van houten huizen en houten chalets, de bouwstijlen houtskeletbouw en houtstapelbouw met de daarbij behorende voordelen en nadelen worden aan u uitgelegd en ook onze werkwijze wordt dan besproken.

Het eerste kennismakingsgesprek kan bij u thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor. Gewoon in uw eigen omgeving is vaak prettiger. In een later stadium kan er altijd nog een bezoek gebracht worden bij de productie.

Tijdens dit gesprek zullen wij u ook ons ‘’bijzondere en unieke’’ concept aan u voorleggen. Met dit concept bieden wij u de mogelijkheid onze architect tijdens een tweede gesprek mee te nemen om zo samen met u uw droomhuis vorm te geven. Hierdoor kunt u direct een één op één contact hebben met de architect en zo samen uw houten woning of houten chalet vormgeven.

Stap 2: het ontwerpen van uw droomhuis met onze architect bij u thuis

Als u kiest voor ons bijzondere en unieke concept kan tijdens dit tweede gesprek in uw eigen omgeving samen met onze architect uw droomhuis ontworpen worden. Er kan dan direct met elkaar overlegd worden over de voordelen en nadelen van bepaalde technische situaties. Op deze wijze komt er in hoofdlijnen een eerste opzet van uw woning die als basis kan dienen voor hef definitieve ontwerp.

Tijdens deze fase is het al wel belangrijk om te weten wat de hoofdmaten zijn wat uw gemeente toestaat m.b.t. het verlenen van een vergunning. Zie hiervoor op de hoofdpagina ‘vergunningen’.

Op basis van dit eerste schetsontwerp kunnen wij u een indicatie geven van de projectkosten.

* Indien u al de beschikking heeft over een definitief ontwerp dan is fase 2, het ontwerpen van uw droomhuis, niet van toepassing en kan na fase 1, de kennismaking, begonnen worden aan fase 3, de vergunningsaanvraag.

Stap 3: vergunningsaanvraag

Na een akkoord van u op het voorlopige ontwerp kan er in dit stadium een projectovereenkomst gesloten worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het voorlopige ontwerp kan nu door de architect verder worden uitgewerkt en daarna worden ingediend bij de gemeente als eerste verzoek voor de vergunningsaanvraag.

De gemeente gaat dit ontwerp dan toetsen aan het bestemmingsplan en zal daarna beoordelen of het wel of niet voldoet aan het bestemmingsplan.

Als blijkt dat het ontwerp niet of ten dele voldoet aan de gestelde eisen dan zal overlegd worden met de gemeente over de knelpunten en kan het ontwerp aangepast worden zodat het wel voldoet aan de gestelde eisen en kan het aangepaste ontwerp opnieuw en definitief ingediend worden.

Als de gemeente en u als opdrachtgever het ontwerp defintief goedgekeurd hebben zal u van de gemeente een vergunning ontvangen. 

Stap 4: definitief ontwerp

Als het ontwerp definitief is door zowel goedkeuring van de gemeente, welstandscommissie en u als opdrachtgever, kan er een definitieve offerte gemaakt worden voor het project. Hierin wordt alles vastgelegd m.b.t. de uitvoering van het te realiseren project en staat nauwkeurig omschreven wat de keuzes zijn zoals: type dakbedekking, kleuren, uitvoering ramen en deuren etc. en wat de kosten zijn van het totaal. Dit is het officiële projectplan dat wordt gesloten met beide partijen. 

Stap 5: productiefase

Als het projectplan compleet is kan er begonnen worden met de productie. De productie van de houten woning of houten chalet vindt plaats in een gesloten werkplaats waar een goede conditie is voor zowel de productie als het product. Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond wordt alles geordend op een vrachtwagen geladen en kan het transport plaatsvinden naar de bouwlocatie en kan de volgende fase, de bouwfase een aanvang nemen. 

Stap 6: bouwfase

Als de vrachtwagen(s) op locatie zijn aangekomen worden deze zorgvuldig uitgeladen en kan begonnen worden met de opbouw. Allereerst zal begonnen worden met de basis. Alle delen van het project worden zorgvuldig geplaatst en uitgelijnd wat zorgt voor een goed resultaat. Na elke werkdag komt het project steeds dichter bij de eindfase tot het moment dat de woning klaar is. Dan volgt de laatste fase, de fase van oplevering. 

Stap 7: oplevering en nazorg

Zodra uw project van een houten woning of houten chalet klaar afgerond is wordt met beide partijen gekeken of er is voldaan aan het projectplan en alle afspraken zijn nagekomen. Eventuele restpunten worden in overleg met de opdrachtgever afgehandeld. Het eindresultaat is niet zozeer de woning. Het eindresultaat bent u zelf. Het is voor ons belangrijk dat u als opdrachtgever tevreden bent waardoor u als opdrachtgever ons visitekaartje kunt zijn naar anderen toe. Als alles is gehandeld, afgetekend en betaald kan de sleuteloverdracht plaats vinden.

Met de oplevering van uw houten huis of houten chalet scheidden de wegen niet. Mocht het nodig zijn dan blijven we altijd beschikbaar voor eventuele nazorg aan het project.

Voor een houten huis of houten chalet, door ons gebouwd, in houtskeletbouw of houtstapelbouw, bent u bij ons aan het juiste adres. Vakmanschap en passie vormen de basis van onze kwaliteit.