info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

Grijs water

Wat is grijs water

Bij grijs* water moet u denken aan afvalwater dat licht verontreinigd is en dat afkomstig is van bijv. de wasmachine, de douche maar ook spoelwater uit de keuken kan aangemerkt worden als grijs water. Spoelwater van het toilet en hemelwater vallen hier niet onder. Het grijze water is relatief eenvoudig te reinigen.

*De term ‘grijs’ water is gerelateerd aan het feit dat dit water na verloop van tijd wat grijs verkleurt door de afvalstoffen die er in aanwezig zijn.

Hergebruik
Door het inzetten van grijswatersystemen is het mogelijk om afvalwater dat licht verontreinigd is door uw huishouden weer her te gebruiken. Na een behandeling met filtering weer kan grijs water weer gebruikt worden voor toiletspoeling, de wasmachine of de tuin. Hierdoor biedt u dus weer minder afval water aan.

Voordeel van grijs water hergebruik
Bij grijs water bent u onafhankelijk van de aanvoer. Die is er namelijk altijd wel. Als u gaat douchen heeft u afvalwater. Het hergebruik vindt als volgt plaats: bij het douchen is er afvalwater dat wordt gereinigd en gebruikt kan worden voor de toiletdoorspoeling waarna het de woning verlaat.

Wat is een helofytenfilter?
Een helofytenfilter is een zuiveringssysteem gebaseerd op de werking van biologische, fysische en chemische processen. Met behulp van bacteriën die zich in het afvalwater bevinden, komen na een voorbehandeling, in het filter terecht. In het filter zelf is er een voor bacteriën ideale leefomgeving, waardoor het proces optimaal functioneert.

In het filter is beplanting aangebracht met holle wortels. Deze beplanting staat op een zandbed.

Met het toevoegen van een fosfaatbindend materiaal is het filter vrijwel volledig in staat alle fosfaten te binden.

Voor visuele informatie zie: http://www.wildkamp.nl/brochure/Hefytall_helofytenfilter

Related Posts