info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

Fundering

Voor het bouwen van een (houten) huis, chalet of schuur is een fundering nodig. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gewicht van het te bouwen object kan gekozen worden de daarbij passende fundering.  Met name in het westen van Nederland kan men te maken krijgen met extra kosten voor heiwerkzaamheden. In andere delen van Nederland kan veelal worden volstaan met een fundering zonder heipalen.

Als we kijken naar de typen fundering zijn er een aantal typen die vaak toegepast worden.

1)       Plaatfundering
2)       Geisoleerde plaatfundering
3)       Vloerplaatbekisting
4)       Strookfundering
5)       Paalfundering.

Fundering-Plaatfundering

Bij plaatfundering wordt het beton plaatselijk versterkt met wapening van stalen staven. Omdat beton nauwelijks trekkrachten kan opnemen en staal juist wel  trekkrachten kan opnemen kiest men er dan voor om het beton te wapenen tegen de optredende trekkrachten. Het aanwezige staal in het beton neemt de trekkrachten over en zo wordt scheuring van het beton voorkomen. Als het staal (de wapening) vooraf ook nog op spanning gebracht wordt spreken we van voorgespannen beton.

Plaatfundering wordt normaliter alleen toegepast bij minder zware gebouwen. Het houdt dus in dat het gebouw op één grote gewapende betonnen plaat rust in zand die draagkrachtig genoeg is. Een andere benaming dievoor dit type fundering gebruikt wordt is “funderingsplaat” of  “vloerplaat”.

 fundering-4

Geïsoleerde plaatfunderingen

Voor de lage-energie of passiefhuizen zijn er ook geisoleerde plaatfunderingen die als een bouwpakket op maat gemaakt worden. Deze bestaan uit drukvaste isolatie en kunnen indien nodig en gewenst worden voorzien van wapening, vloerverwarming, water, riolering en elektra.

Vloerplaatbekisting

De methode van vloerplaatbekisting is speciaal ontwikkeld voor lage-energie woning of passiefhuizen. Het is een product dat bestaat uit het groene drukvaste Styrodu isolatiemateriaal dat is goedgekeurd om toe te passen voor lastafdragende doeleinden.  Ook is deze methode gecertificeerd als koudebrugvrije aansluiting waardoor het bij uitstek geschikt is voor de eerder genoemde lage-energiewoningen of passiefhuizen. Het verloren bekistingmateriaal is nauwkeurig op maat en conform de afnemerseisen als bouwpakket aan te leveren. Hierbij is praktisch elke vorm – waaronder ook rondingen – mogelijk. Bij dit principe zijn er twee uitvoeringen mogelijk.

1)       Uitvoering met geprefabriceerde en op maat gemaakte randelementen met een lengte van 250 cm waarbij de oppervlakte ingevuld wordt met kleinformatige BASF styrodur platen. Wapening maakt geen deel uit van het leveringspakket.

2)       Uitvoering met geprefabriceerde en op maat gemaakte grootformatige rand en vul-elementen met wapening en infrastructuur zoals water, vloerverwarming riolering e;d. Grootformatig betekent in dit geval de grootst mogelijke transportabele afmetingen ( ca 12 x 2,5 meter).

fundering-1De kleinformatige funderingsplaten worden als bouwpakket, inclusief montagetekeningen en bouwplaats instructie geleverd.

De grootformatige funderingsplaten worden geleverd en geplaatst met behulp van een kraanwagen waarna direct gebetonneerd kan worden omdat deze platen compleet met wapening en infrastructuur geleverd worden. Hierdoor kunnen zeer complexe funderingen zeer snel en praktisch weersonafhankelijk geplaatst worden.

Voordeel van beide koudebrugvrije systemen is dat ze kostengunstiger zijn dan traditionele oplossingen en dat de foutmarge, door de semi-industriële productie, zeer gering is of nihil wordt.

fundering-2

 

De strookfundering

Een strookfundering is een ondergrondse constructie van beton die men aanlegt ter hoogte van de plaatsen waar later de muren van het gebouw zullen staan. Van bovenaf gezien onstaat er dus eerst een rastwerk die is aangebracht in sleuven. Op de strookfundering komt dan vaak een lichtgewapende vloerplaat. Bij kavels waar de grond een relatief grote draagkracht heeft is de strookfundering vaak een goede keuze.

De sleuven voor de strookfundering zijn vaak circa 40-60cm breed en circa 80-120cm diep ivm vorstschade.

Een paar belangrijke aandachtspunten bij het aanleggen van een strookfunderingen zijn die qua kosten veelal de goedkoopste optie is:

  • De breedte van de stroken moet in verhouding zijn met de draagkracht van de muren. Onder niet dragende binnenmuren kan worden volstaan met smallere stroken. Onder dragende muren worden dan uiteraard bredere stroken voorzien
  • Hoewel  men vooral kiests voor gewoon beton is het ook mogelijk om gewapend beton toe te passen. Een architect ingenieur kan hierin wel advies geven. Voor wie zelf aan de slag gaat met het aanleggen van een betonnen fundering al dan niet met wapening moet ook letten op de prijs-kwaliteitverhouding.
  • Een mininmale breedte van 40cm voor de stevigheid en een minimale diepte van 80cm ivm vorst zijn belangrijke gegevens die minimaal in acht genomen dienen te worden.

 fundering-3

Paalfundering

Een paalfundering is een fundering waarbij het eigen gewicht van het bouwwerk en de daarop uitgeoefende krachten via (ondergrondse) ingeheide palen of heipalen worden overgebracht naar de dragende ondergrond.

De palen moeten een lengte hebben van minimaal 5 maal de dwarsdoorsnede. Paalfunderingen worden toegepast als de draagkrachtige laag te diep ligt voor een fundering op staal of een fundering op putringen.