info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

Een houten woning-FAQ’s

HomeInformatieEen houten woning-FAQ’s

faq-Voordelen houten woning

1.De voordelen van een houten woning?

 • Passend voor elk budget
 • Houten huizen hebben een korte bouwtijd
 • Toe te passen in vele bouwstijlen
 • Karakteristieke uitstraling
 • Houtbouw is milieuvriendelijk
 • Hout heeft een natuurlijke uitstraling
 • Houtbouw is duurzaam bouwen
 • Een houten woning is onderhoudsvriendelijk
 • Beinvloed de gezondheid positief
 • Houtbouw is ecologisch verantwoord
 • Hout is goed recyclebaar

faq-Prijs houten woning

2. Prijs van een houten woning?

Bij het (laten) bouwen van een houten woning spelen er veel factoren een rol in de uiteindelijke totaalprijs van een houten woning.
Hier volgen een aantal factoren die in meer of mindere mate prijsbepalend zijn.

 • Welke funderingstype is nodig
 • De grootte van de woning en de indeling (complexiteit)
 • Afwerking van de binnen- en buitenwanden
 • De houtdiktes die gebruikt worden
 • De isolatie-eisen. Wordt het een “gewoon” huis of een passiefhuis etc.
 • Gewenst opleveringsniveau: moet de woning casco worden opgeleverd of sleutelklaar
 • Wat is de locatie van de woning en de bereikbaarheid
 • land waar gebouwd moet worden i.v.m. lokale bouweisen, wanddikte i.v.m. klimatologische omstandigheden etc.

Om kosten te besparen bieden wij u diverse opleveringsnivo’s. Graag gaan wij met u om tafel om te kijken naar wat haalbaar is binnen een bepaald budget. Zo kunnen we uw wensen en ideeen met elkaar bespreken en samen kijken naar de kosten deze open en eerlijk bespreken. Door constructief met elkaar samen te werken zijn er altijd veel mogelijkheden.

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan!

faq-Vergelijken

3. Klopt het dat een houten woning goedkoper is dan een zelfde woning uitgevoerd in steen?

Ja, een houten woning is doorgaans 5-10% goedkoper dan een traditioneel gebouwde woning. Dit wordt deels veroorzaakt doordat er veel minder manuren nodig zijn voor het bouwen van een houten woning. Ook is er nagenoeg geen vertraging door regen- of vorstverlet. Een andere kostenbeparing bij het bouwen van een houten huis is dat meestal kan worden volstaan met een lichtere fundering omdat het totaalgewicht van een houten woning veel minder is dan van een baksteen/betonnenhuis.

Het is hierbij wel goed om geen appels met peren te vergelijken. Dan gaat het verschil in bouwprijs niet meer op.

faq-Duurzaam

4. Is een houten woning duurzaam?

Voor het bouwen van een houten woning is veel minder energie nodig dan voor een zelfde huis in steen. Houtbouw is een sector die eigenlijk de minste energie vraagt. Ter vergelijking: bij het produceren van een houten huis is tot wel 7x minder energie nodig dan bij een zelfde huis in baksteen.

Duurzaamheid heeft de laatste jaren veel een betekenis gewonnen. Het gaat meer en meer een rol spelen in de samenleving. Ook in de houtbouw gaat duurzaamheid steeds meer een rol spelen en dat is terecht. Hout is een natuurproduct en we moeten zorgvuldig met die natuur omgaan. Met duurzaam bouwen willen het milieu dan ook zo min mogelijk belasten. De overheid gaat ons hierin veelal voor en heeft de regels voor duurzaam bouwen behoorlijk verscherpt. Zeker in de woningbouw worden forse eisen gesteld. Maar hoewel deze eisen hoog zijn is het wel te realiseren. Maar als we met duurzaam bouwen een steentje kunnen bijdragen aan het milieu dan doen wij daar graag aan mee.

Bij duurzaam bouwen moet u denken aan allerlei regelgeving voor energieverbruik, bouwmethoden, toepassing van materialen, afvalverwerking etc. Wij beginnen met duurzaam bouwen met onze houtkeuze voor goedgekeurd hout*. Zie onder. Maar niet alleen het hout is belangrijk. Om aan de regelgeving te voldoen mbt isolatiewaarden kunnen wij met onze houtskeletbouw makkelijk variëren in wanddikte waardoor we dikkere isolatielagen kunnen toepassen. Ook hebben wij kennis van zonne-energie, wtw-installaties, aardkorven, isolerende glassoorten etc. Al deze zaken kunnen wij moeiteloos inpassen in onze bouwsystemen. In de loop der jaren hebben wij als bedrijf zeer veel ervaring opgedaan met duurzaam bouwen. Wij adviseren u daarom graag over de vele mogelijkheden.

faq-Onderhoud

5. Hoeveel onderhoud vraagt een houten woning?

Net zoals bij een stenen huis heeft ook een houten huis onderhoud nodig. In een houten woning zitten ook houten kozijnen en deuren en deze hebben wel hun onderhoud nodig evenals de buitenmuren. Wat heel belangrijk is bij het lakken of beitsen van uw houten woning of houten chalet is het volgende. Let op dat u een ademend systeem kiest. Zo niet, dan heeft u binnen de kortste keren grote problemen. Het water dat misschien ongewenst binnenkomt moet wel kunnen verdampen. En het vocht wat er nog in zit moet ook kunnen verdampen. Dat het hout nat wordt is geen enkel probleem. Als het hout maar kan ademen en niet wordt afgesloten  met een dichte laklaag.

Ook details zijn belangrijk. De delen van houten planken en balken die in contact kunnen komen met de buitenlucht worden vooraf behandelt. Van de planken aan de buitenzijde wordt zowel een buitenzijde als de onder en bovenzijde behandeldt. Zo blijven de ruimtes tussen de balken ook goed beschermt tegen vocht.

Na voltooiing van de bouw wordt het huis doorgaans nog min 2x in zijn geheel gebeitst of geschilderd. Bij het gebruik van halfdekkende beits is het raadzaam om de de woning zo om de 4 tot 7 jaar opnieuw in de beits/verf te zetten.

Volledig transparante beits is minder beschermend en zal vaker opnieuw aangebracht moeten worden. Maar…zelfs al zou u de buitenkant van de houten woning helemaal niet behandelen en onbewerkt laten, dan nog zal het bouwwerk nog zeker tientallen jaren staan.

Dit zijn globale richtlijnen; de locatie en de weersomstandigheden ter plaatse bepalen de exacte tijds-intervallen. Het is altijd aan te raden jaarlijks een inspektie te doen en eventuele kleine scheurtjes of kiertjes welke kunnen ontstaan door het ‘zetten ‘van het hout ,direct dicht te beitsen/schilderen Verder zullen in het begin af en toe ramen en/of deuren moeten worden versteld die door het ‘zetten’ van het hout zijn gaan klemmen.

faq-Opleveringsnivo

6. Welke opleveringsnivo’s zijn er mogelijk?

Bij ons kunt u kiezen voor een opleveringsnivo vanaf cascobouw tot en met sleutelkaar. Wij leveren geen bouwpakketen. Elk huis is voor ons uniek en wij willen graag dat het huis goed gebouwd wordt zodat wij weten dat de kwaliteit van de woning goed is. Bij ons kunt u in goed overleg kiezen voor elk gewenst opleveringsnivo tussen cascobouw en sleutelklaar. Bij sleutelklaar kunt u er bij wijze van spreken zo intrekken.

faq-hitte en vuurbestendig

7. Is  een houten woning  hitte-en vuurbestendigheid?

Brand is waarschijnlijk het eerste wat bij u opkomt als u aan houten huizen denkt. Toch moet u weten dat de aanwezigheid van hout de brand niet zal doen versnellen. Het is namelijk zo dat de structuur van het gebouw geen rol speelt bij het ontstaan van een brand, maar wel het meubilair, de gordijnen, elektrische toestellen of verwarmingstoestellen. Wist u trouwens dat hout geleidelijk aan verkoolt in geval van brand? Dit natuurlijke proces zorgt ervoor dat er een verkoolde laag ontstaat aan de buitenkant van het houten skelet waardoor deze zichzelf beschermt tegen het vuur. Deze laag vormt op zijn beurt een beschermlaag tegen het verder branden.

Een houten constructie heeft bovendien als voordeel dat het niet gemakkelijk instort terwijl dat bij andere soorten gebouwen, zeker bij stalen! gebouwen, wel degelijk het geval is.

Bovendien kan een stalen of betonnen structuur instorten en een houten constructie niet.

Een houten huis is om bovenstaande redenen niet per definitie brandgevaarlijker en onveiliger dan een traditioneel huis.Ook al doet het in eerste instantie anders vermoeden.

Daardoor is er meer tijd om de mensen uit een brandend huis te evacueren. Bovendien komen er bij brand van hout weinig giftige gassen vrij.

faq-Brandverzekering

8. Hoe zit het met een brandverzekering voor een houten huis?

Algemeen wordt gedacht dat een brandverzekering voor een houten huis duurder is dan een brandverzekering voor een traditioneel gebouwde woning. De premies zijn nagenoeg gelijk omdat de lagere herbouwwaarde daarin een belangrijke aandeel.

faq-Voorschriften bouwen houten huis

9. Welke regels of voorschriften gelden er voor houten huizen?

Zodra het gaat om permanente bewoning moet in Nederland worden voldaan aan het bouwbesluit. Toch kunnen er per gemeente specifieke regels zijn waaraan de woning moet voldoen. Normaal gesproken zijn de regels voor een houten woning gelijk aan die van een traditionele woning. Wel is het zo dat niet elke gemeente de bouw van houten woningen toestaat. Op vrije kavels moet soms worden voldaan aan een bepaald beeld en moeten ze gebouwd worden in de materialen, stijl en kleuren die de gemeente heeft aangegeven.

In de huidige tijd wordt het bouwen van houten woningen wel meer gestimuleerd met het oog op duurzaam bouwen. Dit heeft te maken met milieutechnische en ecologische voordelen.

In het buitenland, waar wij ook een deel van de woningen en chalets plaatsen gelden vaak wat ruimere regels dan in Nederland.Toch is ook daar de regelgeving behoorlijk aan de maat. Wij kunnen u daarin begeleiden.

faq-waarde houten woning

10. Wat is de waarde van een houten woning bij verkoop?

Wie er voor kiest om een houten huis te (laten) bouwen doet dat vaak om bepaalde redenen. In deze tijd heeft dat vaak ook te maken met een bewuste keuze om duurzaam te bouwen. Milieubesef en de drang naar ecologisch verantwoord en Co2 neutraal te bouwen zijn dan belangrijke speerpunten. Daar komt bij dat een houten woning voor veel mensen toch ook iets speciaals geeft. In deze tijd is het toch vooral de component duurzaamheid die een belangrijke rol speelt bij de prijsbepaling.

faq-wandafwerking

11. wat zijn de mogelijkheden van wandafwerking bij een houten woning?

Aangezien het om een houten woning gaat zal de buitenzijde in nagenoeg alle gevallen bekleedt worden met een houtafwerking. Dit kan gedaan worden met onze standaard vurenhout die gebeitst en gelakt wordt. Maar ook kan men kiezen voor bijvoorbeeld een afwerking in “potdeksel” of een afwerking met larikshout. Ook kan met kiezen voor stucwerk aan de buitenzijde. Het stucwerk geeft de woning of chalet wel een compleet andere uitstraling.

Voor de afwerking aan de binnenzijde zijn er veel meer mogelijkheden beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een afwerking met houten schroten of een mix van schroten en steen. Envenzo kan gekozen worden voor een afwerking met gipsplaten en stucwerk of een combinatie van stucwerk en steen. Ook kunnen wij een afwerking met wit-eik leveren. Wit-eik heeft een hele sjieke uitstraling.

De binnenwanden zijn altijd voorzien van minimaal één spouw.Hierdoor worden de leidingen en kabels netjes weggewerkt in een eigen ruimte en niet in de isolatie gepropt. Door kabels en leidingen te isoleren van de isolatie blijft het isolatiemateriaal netjes in tact.

faq-zelfbouw

12. Is een houten woning zelf te bouwen?

In principe is het mogelijk om een houten huis zelf te bouwen. Maar bij een woning of groter chalet zullen wij dat zeker niet adviseren. Een houten huis neerzetten is niet zomeer even een bouwpakketje in elkaar steken. Technisch inzicht en twee rechterhanden zijn dan zeker wel aan te bevelen. Maar, nog belangrijker is: heeft u voldoende tijd. Zelfbouw heeft nogal eens tot gevolg dat het allemaal niet zo lekker vlot loopt en dit kan weer andere nadelige gevolgen. Bezint eer ge begint.

Wij bouwen de woning graag voor u op met professionals die met veel ervaring. Wel bieden wij u een optie om zelfbouw te doen maar dan met begeleiding van één of twee van onze mensen. Zij kunnen u met raad en daad terzijde staan.

faq-bouwtekening

13. Wat is nodig voor een eigen ontwerp?

Als eerste stap kan worden volstaan met een eenvoudige schets met daarin de hoofdafmetingen. Op basis van deze schets kunnen wij u een eerste voorstel doen nadat wij met u gesproken hebben over het type woning. Als dit eerste voorstel aanleiding geeft tot verdere uitwerking kunnen hier weer nieuwe afspraken overgemaakt worden. Er kan dan begonnen worden door de aangeleverde schetsen om te zetten in tekeningen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag.

Als dit hele proces is afgehandeld naar ieders tevredenheid en er een akkoord/overeenkomst over het te bouwen huis of chalet voor de daarvoor afgesproken prijs volgens de offerte kan na ondertekening van de betrokken partijen begonnen worden met de werkzaamheden zoals de productie of parallel daaraan de funderingswerkzaamheden bijvoorbeeld.

Op deze website ziet u tal van voorbeeld woningen en chalets. Deze voorbeelden zijn vooral bedoeld om u een beeld te geven van de mogelijkheden. Uiteraard kunt u kiezen voor een model van de website maar u kunt deze modelen ook gebruiken om ideeen over te nemen in uw eigen ontwerp. Het blijkt in de praktijk dat men toch vaak kiest voor een nieuw/eigen ontwerp voor een woning. Voor elke woning worden daarom de bouwtekeningen afgestemd op uw specifieke wensen. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde (CAD)software voor zowel tekenen en ontwerpen. Deze tekenpakketen zijn speciaal afgestemd op de houtbouw.

faq-bouwtijd

14. Hoe lang duurt het voordat de woning klaar is?

Hoe groter de woning hoe langer de voorbereidingstijd en hoe langer de productietijd. Nu is er verschil tussen productietijd en bouwtijd op locatie.  De productietijd loopt vaak parallel met andere werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van de woning. Tijdens de productietijd wordt dan ook vaak al begonnen met de grondwerkzaamheden en de fundatiewerkzaamheden. Al met al kunnen deze werkzaamheden een maand of twee /drie in beslag nemen. De bouwtijd is de opbouwtijd op locatie. Deze kan voor een houten woning circa 4-8 weken duren.

faq-houtsoorten

15. Welke soorten hout worden gebruikt voor de bouw van een houten woning.

Wij werken met hoogwaardig dennenhout uit de bergen van transilvanie. Dit hout is zeer geschikt voor het bouwen van hbouten huizen. Het dennenhout wordt gebruikt voor het skeletframe en voor de standaard buitenafwerking met rechthoekige logs van vier centimeter dik en ook wordt het gebruikt voor de houten wandelen voor de binnenwanden en dakbeschot. Dit type hout is goed te bewerken en niet zo “stug” als hardhout.

Het hout wordt eerst op maat gezaagd en gaat daarna de droger in en wordt daarna behandeld tegen ongedierte.

faq-woonwensen

16. Hoe bepaal ik mijn woningtype.

Voor u gaat ontwerpen is het belangrijk uw woonwensen op een rij te zetten. Dit geeft u een eerste inzicht. Ook is het goed om grofweg wat vierkante meters te zetten bij de diverse ruimtes. Op basis van deze gegevens en andere zoals ligging, dakvorm en positionering van kamers etc kunt u gaan schetsen. Hieruit kan een voorlopig ontwerp komen dat als basis kan dienen voor het definitieve ontwerp.

Bij het ontwerpen kunnen in geval van duurzaam bouwen ook tal van andere zaken al een rol gaan spelen. Te denken valt hierbij aan stand ten opzichte van de zon. Noord-zuidzuide. Hoeveelheid glasbepaling etc. Graag denken wij ook mee in dit eerste proces. Op de website staat hierover ook informatie onder “duurzaam bouwen”.

faq-bouwkavels

17. Wat is belangrijk om rekening mee te houden bij het kopen van een kavel?

Allereerst is het belangrijk om voor u om te weten hoeveel vierkante meters woning u wilt hebben voor uw woonplezier. Op sommige kavels zult u rekening moeten houden met de verhouding van bebouwing/versus onbebouwd. Er mag dan bijvoorbeeld zoveel procent van het totaaloppervlak bebouwd worden.

Daarbij is het ook verstandig om al in een vroeg stadium navraag te doen bij de betreffende gemeente of houtbouw is toegestaan en welke voorwaarden daarvoor gelden. U zult de eerste niet zijn die tijdens het proces toch nog op weerstand van de gemeente stuit doordat deze niet vooraf is benaderd. Laat u dus vooraf door de gemeente goed voorlichten of de mogelijkheden en regels die er gelden. Dit kan van gemeente tot gemeente behoorlijk verschillen.

faq-Locatie faq-Landen europa

18. Zijn er locaties en/of landen waar jullie niet bouwen?

Of uw woning of chalet nu komt te staan in Italie aan de middelandse zee of in Frankrijk of in Belgie of gewoon ergens in Nederland, voor ons is dat geen enkel probleem. Wij bouwen onze huizen en chalets waar dan ook in Europa. Daarvoor hebben wij speciale teams die bekend zijn met het werken in het buitenland.

faq-Houtbehandeling

19. Wordt het hout dat jullie gebruiken voorbehandeld?

Ja, het hout wordt voorafgaan aan de verwerking in de fabriek behandeld tegen insecten en ander ongedierte. Dit proces gebeurt al in de drogerij, waardoor de middelen goed in het hout trekken.

Voordat de houtdelen gebruikt worden, worden zij op de bouwplaats grondig gebeitst. Dit om te zorgen dat de houtdelen die met elkaar in contact komen ook behandeld zijn en er zodoende een grotere weerbestendigheid ontstaat.

faq-Zonnepanelen intergreren

21. Kunnen jullie ook zonnepanelen leveren en aanleggen?

Uiteraard behoort dit tot de mogelijkheden. Zonnepanelen zijn juist in deze tijd een sterke aanrader vanwege de alsmaar stijgende energieprijzen. Zeker bij nieuwbouw is het een verstandige keuze dit, indien mogelijk, direct te laten uitvoeren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een zonneboiler en/of warmtepompen en andere zaken die betrekking hebben op duurzaam bouwen. Al deze zaken kunnen er voor zorgen dat u geheel zelf voorzienend kunt zijn op het gebied van energie.

faq-Kelder

22. Is er ook een mogelijkheid voor een kelder onder het huis?

Normaal gesproken bouwen wij onze houten woningen op de fundering. Is er sprake van een kelder dan zal hier uiteraard constructief rekening mee gehouden worden. Wel of geen kelder is voor ons geen probleem.

faq-Dakbedekking

23. Welke soorten dakbedekking zijn mogelijk?

In principe is elke vorm van dakbedekking mogelijk. Wel is het zo dat het gewicht bepalend kan zijn voor de constructie van het dak. Of het nu gaat om een “standaard” pannendak of een “groen” dak, bij ons heeft u de mogelijkheid hiervoor. Zeker bij een groen dak zullen er constructieve aanpassing gedaan moeten worden ten opzichte van een standaard pannendak. Dit heeft o.a te maken met het vocht dat vastgehouden kan worden.

In sommige gevallen, waarbij we de techniek niet in huis hebben kunnen wij via een externe partij voorzien. Dit geldt voor bijvoorbeeld een rieten dak. Hiervoor zijn specialisten die dit prima kunnen doen.

faq-Dakraam

24. Behoort dakramen ook tot de mogelijkheden?

Of het nu gaat om dakramen of dakkapelen, groot of klein, wij kunnen het voor u maken. Met name dakkapellen zijn zeer praktisch. Hiervoor wint u bij een zadeldak enorm veel ruimte. Bij een zadeldak is sprake van inefficiente ruimte als het gaat om nuttig vloeroppervlak. Er is wel genoeg vloeroppervlak maar de beloopbare ruimte is vrij klein en ook de ruimte is niet handig. Door het plaatsen van een dakkapel onstaat er veel praktische ruimte waardoor een niet praktische ruimte kan worden omgezet in een slaapkamer bijvoorbeeld. Een bijkomend voordeel van een dakkapel is ook de lichttoetreding en de ventilatiemogelijkheden.

faq-Isolatie

25. Hoe goed is een houten woning geisoleerd?

Isolatie is een belangrijk onderdeel van de woning. Hoe beter het huis is geisoleerd hoe minder stookkosten. Door het principe van houtskeletbouw is een dergelijke woning variabel in dikte. De “standaard’ houtskeletbouw woning is bij ons zodanig ontworpen dat deze voldoet aan het bouwbesluit. De “standaard” isolatiedikte is 15 centimeter. Wie een passiefhuis wil of een energieneutrale woning moet denken aan circa 30cm isolatie voor de wanden en circa 40cm voor het dak. Bij dergelijke huizen speelt niet alleen de dikte een rol maar ook de kiering. Deze huizen moeten zo goed mogelijk kierdicht gemaakt worden wat voor een groot deel met folie en tape gedaan wordt. Door het verhogen van de isolatiedikte in combinatie met andere aandachtspunten is het zeer goed mogelijk om een een EPC-waarde van 0.4 te komen. Een goed geisoleerde woning blijfts ’s zomers aangenaam koel en is in de snel opgewarmd met relatief weinig tot zeer weinig energieverbruik.

Wat veel mensen niet weten is dat hout een uitstekende warmte-isolatie heeft dat wel zes keer hoger is dan bij de traditionele woningen in baksteen en tot wel twaalf maal hoger dan bij betonbouw. Bij een stenen huis dat ’s winters opgewarmd wordt zullen de wanden eerst opgewarmd worden. Een deel van de warmte wordt dus opgenomen door de muren. Bij een houtskeletbouwwoning wordt de binnenlucht meteen opgewarmd. Dit komt omdat hout veel minder massa heeft dan steen.

Wanneer een stenen huis in de winter wordt opgewarmd, nemen de wanden eerst een groot deel van de warmte op. Bij houtbouw wordt de binnenlucht echter meteen verwarmd, omdat hout veel minder massa heeft dan steen. In combinatie met goede isolatie, resulteert dit in een warm huis in de winter en een lagere energierekening. In de zomer is een houten huis, door deze redenen, juist koel. Anders dan stenen, houdt het hout zelf nauwelijks warmte vast, waardoor de woning snel afkoelt.

In welke mate een woning geisoleerd moet worden of duurzaam moet zijn hangt af van de specifieke wensen cq voorgeschreven eisen. Op sommige bouwkavels moet een woning dan voldoen aan een bepaalde EPC waarden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden die u kunt vinden op deze website onder “duurzaam bouwen”.

faq-Vloerverwarming

26. Is vloerverwarming mogelijk?

Hoewel vloerverwarming jaren gezien werd als een bijverwarming bij een stenen vloer is er de laatste jaren een toenemende belangstelling voor vloerverwarming. Zeker bij goed geisoleerde woningen en chalets zorgt een vloerverwarming met LTV (lage temperatuur verwarming) voor een behaaglijk binnenklimaat en besparing op de energiekosten.

Een belangrijke reden om te kiezen voor vloerverwarming is de gelijkmatige verwarming van de woonruimte en vanwege de stralingswarmte die zorgt voor een hoog behaaglijkheidsnivo bij een lagere temperatuur ten opzichte van de conventionele verwarming. Een ander voordeel is dat vloerverwarming niet zichtbaar is wat bij radiatoren natuurlijk wel het geval is. ook de lucht- en stofverplaatsing zijn bij vloerverwarming veel minder dan bij het gebruik van radiatoren waardoor het gebruik van vloerverwarming dus gezonder en hygiënischer is dan andere systemen

Bij vloerverwarming bestaat er ook de mogelijkheid om het proces om te keren. In plaats van bepaalde ruimtes te verwarmen kan men de ruimtes dan koelen. Dit gebeurt dan met behulp van gekoeld water uit bijvoorbeeld een koelmachine, een warmtepomp, of met water uit de diepere ondergrond.

Ook bij houtskeletbouwwoningen zijn er goede mogelijkheden om te werken met zowel houten vloeren als stenen vloeren icm vloerverwarming. Graag geven wij u advies op maat met betrekking tot de juiste keuze hierin.

faq-Kozijnen en beglazing

27. Welke kwaliteit kozijnen en beglazing wordt gebruikt?

De standaard kozijnen die wij in onze standaard woningen toepassen zijn van vurenhout en voorzien van dubbel glas HR++ en voorzien van draai-kiepuitvoering.

Voor een meerprijs kunnen wij ook unieke kozijnen leveren die zijn samengesteld uit twee soorten hout nl: accoya en grenenhout. Het accoyahout is voorzien aan de buitenzijde van de kozijnen en het grenenhout aan de binnenzijde. Hiervoor hebben wij een uitgekiend profiel ontwikkeld. Dit type wordt vooral toegepast bij de passiefhuizen of Lage Energie Woningen (LEW).

Ook kunnen wij kunststof kozijn leveren met een houtnerfprofiel dat nauwelijks van echt te onderscheiden is.

De ramen kunnen worden uitgevoerd in de zogeheten ‘Garden-style’. Dit is een uitvoering met kleinere raampjes en vakverdeling. Ook kunt u kiezen voor de “German-style’. Dit is een moderne strakke uitvoering van de kozijnen zonder vakverdeling en roedes.

faq-Milieuvriendelijk

28. is wonen in een houten huis verantwoord en milieuvriendelijk?

Het houten huis is voor het grootste deel opgebouwd met natuurlijke materialen. Daar komt bij dat het produceren en opbouwen van een houten huis vele male minder (tot wel 6x) energie kost dan een woning in bijvoorbeeld baksteen. Een houten huis heeft hierdoor een lage milieubelasting.

Een ander voordeel van houten huizen is het afval dat vrijkomt bij de productie. Een deel van dit afval is her te gebruiken of te composteren waardoor er in principe zelfd CO2 neutraal gebouwd kan worden. Ook is er een beduidend verschil in de hoeveelheid afval. Bij een houten huis is er veel minder afval dan bij de traditionele bouw.

Hout is bovendien het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt). De bomen helpen tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te maken van hout helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.

Hout leeft en creëert een aangename woonomgeving. In een houten woning ontstaat een goed leefklimaat, d.w.z. een goede balans tussen vochtigheid en frisse lucht. Denk aan kinderen die veel van hun tijd in huis spelen, slapen en studeren. Een houten huis is daarom zeer verantwoord wonen voor iedereen van klein tot groot en van jong tot oud.

faq-Duurzaam hout

29. Werken jullie met verantwoord en duurzaam hout?

Wij werken met FSC-hout. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het hout uit verantwoord beheerde bossen komt en niet ergens uit een vaag en/of illegaal bos. Maar om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bos afkomstig is wordt naast het bosbeheer ook het ook het transport, de verwerking en de handel gecontroleerd. Dit om te voorkomen dat het hout wordt vermengd met ander hout. Alleen wanneer het hele traject aan de FSC-normen voldoet, mag het FSC-logo op het hout en/of het eindproduct komen. Wij kunnen u garanderen dat wij enkel werken met goedgekeurd hout uit bossen beheerd door Rom-silva. Deze beheert de bossen in Transilvanie.