info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

Architect

Als u plannen heeft voor het bouwen van een houten huis of houten chalet in houtskeletbouw of in houtstapelbouw, dan hebben wij voor u een leuk concept dat wij u kunnen aanbieden. Als u het op prijs stelt kunnen wij met onze architect bij u thuis komen om zo samen met u uw houten (droom)huis op te zetten. Onze architect komt dan met zijn laptop bij u thuis en zo kan u samen met hem de houten woning of houten chalet vormgeven.

Op deze wijze heeft u dan direct invloed op het resultaat en er kunnen direct keuzes gemaakt worden wat betreft de constructie. Er is dan een één op één contact mogelijk waarbij de voor- en nadelen direct besproken kunnen worden. U kunt dan ook direct uw houten huis of houten chalet zien ontstaan als 3D model dat u van alle kanten kunt bekijken. Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden en het voorkomt een verkeerde interpretatie en krijgt u direct wat u wilt. Uw wensen staan bij ons centraal. Het moet namelijk wel uw woning of chalet worden met uw ideeën erin verwerkt. Uiteraard moet het wel voldoen aan de technische eisen maar uw wensen en ideeën blijven altijd centraal staan.

Een architect voert verschillende werkzaamheden uit die nodig kunnen zijn voor de vergunningsaanvraag. Een gemeente wil, voor zij een goedkeuring geeft, diverse gegevens ontvangen.

De werkzaamheden van een architect kunnen bestaan uit o.a. de volgende zaken:

 1. Vooronderzoek / voorlopig ontwerp
  1. PVE (programma van eisen)
  2. Check bestemmingsplan
  3. Ontwerpschetsen van de bebouwing
  4. Indeling van het terrein
 2. Definitief ontwerp
  1. Ontwerp en bebouwing
  2. Het inpassen van de benodigde constructies
  3. Een concept van de benodigde installaties
  4. Materiaalomschrijving van het exterieur
 3. Bouwaanvraagtekeningen (Wabo; omgevingsvergunning)
  1. Berekeningen t.b.v. bouwbesluit
 4. Energieprestatieberekening (EPC-berekening)
 5. Aanvullende tekeningen (indien van toepassing t.b.v. aanbesteding)
 6. Bestek (Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming)
 7. Bouwuitvoeringstekeningen 

Overige werkzaamheden die nodig kunnen zijn voor de omgevingsvergunning zijn:

 1. Bodemonderzoek t.b.v. draagkracht
 2. Bodemonderzoek t.b.v. milieu
 3. Bodemonderzoek t.b.v. archeologie