info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

9. Welke regels of voorschriften gelden er voor houten huizen?

HomeFAQ9. Welke regels of voorschriften gelden er voor houten huizen?

Zodra het gaat om permanente bewoning moet in Nederland worden voldaan aan het bouwbesluit. Toch kunnen er per gemeente specifieke regels zijn waaraan de woning moet voldoen. Normaal gesproken zijn de regels voor een houten woning gelijk aan die van een traditionele woning. Wel is het zo dat niet elke gemeente de bouw van houten woningen toestaat. Op vrije kavels moet soms worden voldaan aan een bepaald beeld en moeten ze gebouwd worden in de materialen, stijl en kleuren die de gemeente heeft aangegeven.

In de huidige tijd wordt het bouwen van houten woningen wel meer gestimuleerd met het oog op duurzaam bouwen. Dit heeft te maken met milieutechnische en ecologische voordelen.

In het buitenland, waar wij ook een deel van de woningen en chalets plaatsen gelden vaak wat ruimere regels dan in Nederland.Toch is ook daar de regelgeving behoorlijk aan de maat. Wij kunnen u daarin begeleiden.