info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

27. Is wonen in een houten huis verantwoord en milieuvriendelijk?

HomeFAQ27. Is wonen in een houten huis verantwoord en milieuvriendelijk?

Het houten huis is voor het grootste deel opgebouwd met natuurlijke materialen. Daar komt bij dat het produceren en opbouwen van een houten huis vele male minder (tot wel 6x) energie kost dan een woning in bijvoorbeeld baksteen. Een houten huis heeft hierdoor een lage milieubelasting.

Een ander voordeel van houten huizen is het afval dat vrijkomt bij de productie. Een deel van dit afval is her te gebruiken of te composteren waardoor er in principe zelfd CO2 neutraal gebouwd kan worden. Ook is er een beduidend verschil in de hoeveelheid afval. Bij een houten huis is er veel minder afval dan bij de traditionele bouw.

Hout is bovendien het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt). De bomen helpen tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te maken van hout helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.