info@ro-home-timmerwerk.nl | +31 (0) 6 455 36 143

16. Hoe bepaal ik mijn woningtype?

HomeFAQ16. Hoe bepaal ik mijn woningtype?

Voor u gaat ontwerpen is het belangrijk uw woonwensen op een rij te zetten. Dit geeft u een eerste inzicht. Ook is het goed om grofweg wat vierkante meters te zetten bij de diverse ruimtes. Op basis van deze gegevens en andere zoals ligging, dakvorm en positionering van kamers etc kunt u gaan schetsen. Hieruit kan een voorlopig ontwerp komen dat als basis kan dienen voor het definitieve ontwerp.

Bij het ontwerpen kunnen in geval van duurzaam bouwen ook tal van andere zaken al een rol gaan spelen. Te denken valt hierbij aan stand ten opzichte van de zon. Noord-zuidzuide. Hoeveelheid glasbepaling etc. Graag denken wij ook mee in dit eerste proces. Op de website staat hierover ook informatie onder “duurzaam bouwen”.